Kozjačka 7, Beograd

zgrada Kozjačka 7, Beograd

Broj useljenih domaćinstava: 7

Godina gradnje: 2006.