Mileve Marić, kompleks zgrada

Mileve Marić kompleks zgrada

Broj useljenih domaćinstava: 400+

Godina gradnje: 1997.