Miše Dimitrijevića 3

zgrada mise dimitrijevica 3

Broj useljenih domaćinstava: 14

Godina gradnje: 1993.