Miše Dimitrijevića 5

zgrada Miše Dimitrijevića 5

Broj useljenih domaćinstava: 24

Godina gradnje: 1995.