Radnička 30a

zgrada Radnička 30a

Poslovni objekat, zgrada Fakulteta za sport i turizam u Novom Sadu

Godina gradnje: 2004.