Svetojovanska 16

Broj useljenih domaćinstava: 16

Godina gradnje: 2018.