Svetojovanska 5

Broj useljenih domaćinstava: 33

Godina gradnje: 2020.