Veličina Stana u Odnosu na Broj Članova Porodice

Veličina Stana u Odnosu na Broj Članova Porodice Veoma mali procenat ljudi ispod 30 godina poseduje svoju nekretninu. To i činjenica da su uslovi rada sve nesigurniji i da je podizanje kredita za osnivanje porodičnog gnezda prevelik rizik najčešći su uzroci odlaganja sklapanja brakova među mladima. Uglavnom su roditelji ti koji snose troškove kupovine nekretnine […]